Wtorek, 26 lipca 2016, data aktualizacji serwisu: 22.07.2016 o godzinie 09:58
MENU
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
1.938.121 osób

Strona główna

Strona główna

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego udostępnia będące w jego posiadaniu lub w posiadaniu jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego informacje, stanowiące INFORMCJĘ PUBLICZNĄ w rozumieniu ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), w sposób i na warunkach określonych w ustawie, w szczególności - w granicach przepisów o ochronie informacji niejawnych i z uwzględnieniem przepisów ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.

WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC
©1999-2016 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL