Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego

Wykaz aktualnych zaleceń

 • 5.10.2018
  ZIBT-818A – Zalecenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie zawartości dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne. Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
 • 5.10.2018
  ZIBT-818B – Zalecenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie zawartości dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji.
 • 10.04.2018
  ZIBT-142 – Zalecenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie ustawienia zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows 10 w systemach przetwarzających informacje niejawne.
 • 19.06.2017
  ZIBT–810 Zalecenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie sanityzacji informatycznych nośników danych.
  W celu pozyskania zaleceń ZIBT-810, należy zwrócić się do Pełnomocnika Obrony Narodowej ds. Ochrony Informacji Niejawnych (tj. Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych MON).
 • 02.10.2015
  ZIBT–141A Zalecenia SKW w zakresie ustawienia zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows 7 w autonomicznych systemach przetwarzających informacje niejawne.
  W celu pozyskania zaleceń ZIBT-141A, należy zwrócić się do Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Ochrony Informacji Niejawnych (tj. Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych MON).
 • 22.06.2015 r.
  ZOBT-500A Zalecenia ogólne SKW w zakresie zapewnienia ochrony elektromagnetycznej systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • 12.08.2011 r.
  ZIBT-950A - Zalecenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie zasad, warunków i zakresu uznawania oraz sprawowania nadzoru nad laboratoriami realizującymi badania środków ochrony elektromagnetycznej.
 • 11.02.2011 r.
  DBBT-603A - Zalecenia w zakresie algorytmów kryptograficznych wykorzystywanych do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".
  Niniejsze zalecenia, przeznaczone głównie dla konstruktorów urządzeń kryptograficznych planowanych do certyfikacji w SKW, zawierają wykaz algorytmów kryptograficznych o jawnej specyfikacji, zalecanych do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".
 • 21.10.2009 r.
  DBBT-811.1 - Organizacja zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym. Wprowadzenie i podstawy teoretyczne.
  DBBT-811.2 - Metodologia szacowania ryzyka dla systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne.
  DBBT-811.3 - Przykład dokumentacji wstępnego szacowania ryzyka prowadzonego zgodnie z zalecaną metodologią dla typowego systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne.
 • 20.04.2009 r.
 • DBBT-830A - Zalecenia w zakresie stosowania przełączników KVM.
 • 13.02.2009 r.
  DBBT-803 - Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa autonomicznych stacji roboczych oraz sieci lokalnych przetwarzających informacje niejawne.
 • 12.02.2009 r.
  DBBT-602A - Zalecenia dotyczące urządzeń i narzędzi kryptograficznych przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych.
 • 30.12.2008 r.
  DBBT-801B - Zalecenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • 16.10.2007
  DBBT-901A - Zalecenia SKW w zakresie certyfikacji urządzeń i narzędzi kryptograficznych będących rozwiązaniem sprzętowym (elektronicznym), programowym lub sprzętowo-programowym oraz urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. 

Wykaz nieaktualnych zaleceń

 • DBBT-804A - Zalecenia w zakresie zawartości dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne - wycofane 5.10.2018, zastąpione przez ZIBT-818A i ZIBT-818B z dnia 5.10.2018.
 • DBBT-891 - Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania CHIASMUS eksploatowanego w ramach programu ESSOR - wycofane 19.09.2016.
 • DBBT-805 - Zalecenia dotyczące ustawień zabezpieczeń Windows Server 2003 w systemach i sieciach teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne - wycofane 30.09.2015 r.
 • DBBT-810A - Zalecenia w zakresie wymazywania danych, deklasyfikacji i niszczenia informatycznych nośników danych - wycofane 01.06.2015, zastąpione przez ZIBT-810 z dnia 19.06.2017.

Metadane

Data publikacji : 14.10.2015
Data modyfikacji : 30.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator SKW
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW

Opcje strony

do góry