Biuletyn Informacji Publicznej Organizacja - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2017, 14:02

Organizacja

Piątek, 20 marca 2009

Organizacja

Szef SKW kieruje podległą służbą bezpośrednio lub przez swoich zastępców oraz dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych SKW.

W skład SKW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 1. Zarząd Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych
 2. Zarząd Ochrony Ekonomicznych Interesów Sił Zbrojnych
 3. Zarząd Operacyjny
 4. Biuro Administracyjne
 5. Biuro Bezpieczństwa Cybernetycznego
 6. Biuro Ewidencji i Archiwum
 7. Biuro Kadr i Szkolenia
 8. Biuro Łączności i Informatyki
 9. Biuro Pełnomocnika Ochrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 10. Biuro Prawne
 11. Biuro Radiokontrwywiadu
 12. Biuro Techniki i Obserwacji
 13. Gabinet Szefa SKW
 14. Inspektorat SKW w Gdyni
 15. Inspektorat SKW w Krakowie
 16. Inspektorat SKW w Lublinie
 17. Inspektorat SKW w Poznaniu
 18. Inspektorat SKW w Warszawie
 19. Zespół Audytu Wewnętrznego

Metadane

Data publikacji 20.03.2009
Data modyfikacji 18.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor SKW
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW
©1999-2017 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL