Biuletyn Informacji Publicznej PLATFORMA ZAKUPOWA - Zamówienia publiczne - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 23.08.2019, 15:03

Zamówienia publiczne

Środa, 08 maja 2019

PLATFORMA ZAKUPOWA

Służba Kontrwywiadu Wojskowego informuje, iż postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagane jest użycie środków komunikacji elektronicznej, realizowane są za pośrednictwem PLATFORMY ZAKUPOWEJ.

Metadane

Data publikacji : 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
©1999-2019 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL