Służba Kontrwywiadu Wojskowego

PLATFORMA ZAKUPOWA

Służba Kontrwywiadu Wojskowego informuje, iż postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagane jest użycie środków komunikacji elektronicznej, realizowane są za pośrednictwem PLATFORMY ZAKUPOWEJ.

Metadane

Data publikacji : 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry