Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa telefonów komórkowych

W załączeniu zamieszczamy zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę telefonów komórkowych,
zgodnie z załączonym Zaproszeniem do złożenia oferty.


Termin składania ofert - do dnia 18.11.2015 r. do godz. 15:00

Uwaga!

Zamawiający rezygnuje z pozycji nr 4 w formularzu zamówienia.

Proszę o nie składnie ofert na tą pozycję, a w przypadku wyceny Zamawiajacy nie będzie brał jej pod uwagę.

Nie udostępniamy plików w wersji edytowalnej.

 

W zwiazku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro netto, zamówienie prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie oznaczone jako "rozstrzygnięte/unieważnione" należy uważać za zakończone.

Zamawiający nie przewiduje informowania o wyniku postępowania, a wybrany Wykonawca otrzyma Formularz zamówienia

Metadane

Data publikacji : 12.11.2015
Data modyfikacji : 23.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia 7
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry