Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa drukarek

W załączeniu zamieszczamy zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę drukarek,
zgodnie z załączonym Zaproszeniem do złożenia oferty.


Termin składania ofert - do dnia 04.12.2015 r. do godz. 10:00

 

Nie udostępniamy plików w wersji edytowalnej.

 

W zwiazku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro netto, zamówienie prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie oznaczone jako "rozstrzygnięte/unieważnione" należy uważać za zakończone.

Zamawiający nie przewiduje informowania o wyniku postępowania, a wybrany Wykonawca otrzyma Formularz zamówienia

 

Metadane

Data publikacji : 01.12.2015
Data modyfikacji : 08.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia 7
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry