Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa materiałów drukujących

W załączeniu zamieszczamy zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę materiałów drukujących, zgodnie z załączonym Zaproszeniem do złożenia oferty.


Termin składania ofert - do dnia 01.02.2016 r. do godz. 15:00

 

Nie udostępniamy plików w wersji edytowalnej.

 

W zwiazku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie oznaczone jako "rozstrzygnięte/unieważnione" należy uważać za zakończone.

Zamawiający nie przewiduje informowania o wyniku postępowania, a wybrany Wykonawca otrzyma Formularz zamówienia

 

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte a zamówienie wysłane do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.01.2016
Data modyfikacji : 02.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia 7
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry