Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa notebooków

W załączeniu zamieszczamy Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę notebooków.


Termin składania ofert - do dnia 16.09.2016 r. - godz. 10.00

 

Nie udostępniamy plików w wersji edytowalnej.

 

W zwiazku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie oznaczone jako "rozstrzygnięte/unieważnione" należy uważać za zakończone.

 

Metadane

Data publikacji : 13.09.2016
Data modyfikacji : 03.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry