Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa adapterów USB

W załączeniu zamieszczamy zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę adapterów USB, zgodnie z załączonym Zaproszeniem do złożenia oferty.


Termin składania ofert - do dnia 29.03.2017 r.

 

Nie udostępniamy plików w wersji edytowalnej.

 

W zwiazku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie oznaczone jako "rozstrzygnięte/unieważnione" należy uważać za zakończone.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry