Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa oprogramowania - 2018 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 22.03.2019, 12:27

2018

Dostawa oprogramowania

Środa, 16 maja 2018

Dostawa oprogramowania

W załączeniu zamieszczamy zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę oprogramowania, zgodnie z załączonym Zaproszeniem do złożenia oferty.


Termin składania ofert - do dnia 23.05.2018 r.

W związku z prowadzonymi zmianami w Opisie Przedmiotu Zamówienia, prosimy o przesłanie oferty do dnia 25.05.2018 r.

 

Nie udostępniamy plików w wersji edytowalnej.

 

W zwiazku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie oznaczone jako "rozstrzygnięte/unieważnione" należy uważać za zakończone.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 16.05.2018
Data modyfikacji 05.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7
©1999-2019 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL