Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa radiotelefonów

W załączeniu zamieszczamy zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę radiotelefonów, zgodnie z załączonym Zaproszeniem do złożenia oferty.


Termin składania ofert - do dnia 03.12.2018 r. do godz. 10:00.

 

Nie udostępniamy plików w wersji edytowalnej.

 

W zwiazku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie oznaczone jako "rozstrzygnięte/unieważnione" należy uważać za zakończone.

Metadane

Data publikacji : 29.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry