Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa urządzeń Fortigate

W załączeniu zamieszczamy zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę urządzeń Fortigate, zgodnie z załączonym Zaproszeniem do złożenia oferty.


Termin składania ofert - do dnia 14.12.2018 r.

 

Nie udostępniamy plików w wersji edytowalnej.

 

W zwiazku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie oznaczone jako "rozstrzygnięte/unieważnione" należy uważać za zakończone.

Metadane

Data publikacji : 11.12.2018
Data modyfikacji : 20.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry