Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Usługa czyszczenia kulochwytu w strzelnicy kontenerowej

W załączeniu zamieszczamy zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę czyszczenia kulochwytu w strzelnicy konteenerowej, zgodnie z załączonym Zaproszeniem do złożenia oferty.


Termin składania ofert - do dnia 21.12.2018 r.

 

 

 

W zwiazku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Metadane

Data publikacji : 19.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry