Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa Paralizatorów elektrycznych typu TASER X2 ilości 12 kpl.

Dostawa Paralizatorów elektrycznych typu TASER X2 ilości 12 kpl.

TERMIN ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO : 25.09.2019 R. do godz. 15:00

Metadane

Data publikacji : 20.09.2019
Data modyfikacji : 18.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry