Służba Kontrwywiadu Wojskowego

http://bip.skw.gov.pl/skw/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/zamowienia-ponizej-prog/2019/10481,Przeglad-serwisowy-urzadzenia-UPS.html
2020-08-15, 07:59

Przegląd serwisowy urządzenia UPS

W załączeniu zamieszczamy zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie przeglądu serwisowego urządzenia UPS, zgodnie z załączonym Zaproszeniem do złożenia oferty.


Termin składania ofert - do dnia 22.10.2019 r.

 

Nie udostępniamy plików w wersji edytowalnej.

 

W zwiazku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie oznaczone jako "rozstrzygnięte/unieważnione" należy uważać za zakończone.

Metadane

Data publikacji : 15.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony