Biuletyn Informacji Publicznej Przebudowa pomieszczeń w budynku koszarowym nr 1 na potrzeby dydaktyczne i internatowe w Skierniewicach - 2013 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 20.11.2017, 11:13

2013

ZP-3-Log-2013

Przebudowa pomieszczeń w budynku koszarowym nr 1 na potrzeby dydaktyczne i internatowe w Skierniewicach

Czwartek, 14 lutego 2013

Przebudowa pomieszczeń w budynku koszarowym nr 1 na potrzeby dydaktyczne i internatowe w Skierniewicach

Tryb postępowania – przetarg ograniczony.
W związku z zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania na "Przebudowę pomieszczeń w budynku koszarowym nr 1 na potrzeby dydaktyczne i internatowe w Skierniewicach" w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
- Wzór wykazu osób;
- Wzór wykazu wykonanych robót.

 

 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI znajduje sie w ogłoszeniu w sekcji IV.4.16


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2013r.
Nr ogłoszenia: 61688 - 2013.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.02.2013r. godz.: 12:00.

Metadane

Data publikacji 14.02.2013
Data modyfikacji 25.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 3
©1999-2017 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL