Środa, 29 czerwca 2016, data aktualizacji serwisu: 28.06.2016 o godzinie 12:44
MENU
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
1.892.838 osób

2013

ZP-3-Log-2013

Przebudowa pomieszczeń w budynku koszarowym nr 1 na potrzeby dydaktyczne i internatowe w Skierniewicach


Data publikacji : 14.02.2013


TREŚĆ

Tryb postępowania – przetarg ograniczony.
W związku z zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania na "Przebudowę pomieszczeń w budynku koszarowym nr 1 na potrzeby dydaktyczne i internatowe w Skierniewicach" w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
- Wzór wykazu osób;
- Wzór wykazu wykonanych robót.

 

 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI znajduje sie w ogłoszeniu w sekcji IV.4.16


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2013r.
Nr ogłoszenia: 61688 - 2013.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.02.2013r. godz.: 12:00.

Załączniki do strony

Data publikacji : 14.02.2013

Data modyfikacji : 25.06.2013Rejestr zmian
Autor dokumentu: Zamówienia

Osoba publikująca: Zamówienia


Statystyka strony: 2055 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC
©1999-2016 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL