Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Usługa transportu mebli, szaf stalowych oraz sprzętu biurowego

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transportu mebli, szaf stalowych oraz sprzętu biurowego,

oznaczenie sprawy: ZP-30-SKW-2015

 

Informuję, że Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2)  ustawy.

 

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA:

 

W związku z faktem, iż postępowanie było prowadzone w trybie zapytania o cenę oraz w postępowaniu zostały złożone tylko dwie oferty,

w tym jedna podlega odrzuceniu - nie złożono w niniejszym postępowaniu co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Metadane

Data publikacji : 11.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia 1
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry