Służba Kontrwywiadu Wojskowego

DOSTAWA MEBLI GABINETOWYCH

W związku z zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli gabinetowych, w załączeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2015 r. -   Nr ogłoszenia: 122313 - 2015
 
Termin składania ofert: 25.08.2015 r. godz. 08:00
Termin otwarcia ofert: 25.08.2015 r. godz. 09:00

Metadane

Data publikacji : 17.08.2015
Data modyfikacji : 02.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia 1
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry