Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa 5 samochodów 8-mio miejscowych z nadwoziem typu MINIBUS

W związku z opublikowaniem w dniu 26.08.2015r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego dostawy 5 samochodów 8-miomiejscowych z nadwoziem typu MINIBUS (ogłoszenie nr 2015/S 164-299899), w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

Termin składania ofert (zgodnie z pkt. IV.3.4) ogłoszenia): 01 października 2015 r. godz. 13.00.
Termin otwarcia ofert (zgodnie z pkt. IV.3.8) ogłoszenia): 01 października 2015 r. godz. 14.00.

Metadane

Data publikacji : 26.08.2015
Data modyfikacji : 02.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia 1
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry