Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa w latach 2016-2018 paliw płynnych za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie całego terytorium Polski

W związku z opublikowaniem w dniu 26.09.2015r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego dostawy paliw płynnych za pomocą kart obrotu bezgotówkowego (ogłoszenie nr 2015/S 187-338359), w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

 

Termin składania ofert: 2 listopada 2015 r. godz. 13.00.
Termin otwarcia ofert: 2 listopada 2015 r. godz. 14.00.

 

Termin składania ofert: 09 listopada 2015 r. godz. 13.00.
Termin otwarcia ofert: 09 listopada 2015 r. godz. 14.00.

Przypominamy o zmianie adresu do korespondencji Zamawiającego na:

Biuro Administracyjne Służby Kontrwywiadu Wojskowego

ul. Koszykowa 82

02-008 Warszawa

Metadane

Data publikacji : 26.09.2015
Data modyfikacji : 16.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia 1
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry