Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Usługa rezerwacji, sprzedaży i terminowego dostarczania do siedziby Zamawiającego międzynarodowych biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych

W związku z zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania na usługę rezerwacji, sprzedaży i terminowego dostarczania do siedziby Zamawiającego międzynarodowych biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych , w załączeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.10.2015 r. -   Nr ogłoszenia: 143739 - 2015
 
Termin składania ofert: 06.10.2015 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.10.2015 r. godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 01.10.2015
Data modyfikacji : 14.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia 1
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry