Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa 2 samochodów osobowych 5-cio miejscowych klasy średniej z nadwoziem typu sedan, hatchback lub liftback i 1 samochodu osobowego 5-cio miejscowego klasy średniej z nadwoziem typu kombi

W związku z zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania na dostawę 2 samochodów osobowych 5-cio miejscowych klasy średniej z nadwoziem typu SEDAN, HATCHBACK lub LIFTBACK i 1 samochodu osobowego 5-cio miejscowego klasy średniej z nadwoziem typu kombi , w załączeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.10.2015 r. -   Nr ogłoszenia: 158443 - 2015
 
Termin składania ofert: 09.11.2015 r. godz. 08:00
Termin otwarcia ofert: 09.11.2015 r. godz. 09:00

Metadane

Data publikacji : 30.10.2015
Data modyfikacji : 16.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia 1
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry