Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa urządzeń analitycznych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego, informuje, iż działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku. (Dz. U. z 2016 r., poz. 379) dokona zakupu urządzeń analitycznych z dostawą do dnia 27.06.2016 r.

      Powyższa informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty, w rozumieniu
      art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

      Służba Kontrwywiadu Wojskowego, na podstawie art. 1 ust. 2  pkt. 4) ustawy z dnia 22 marca 2016 r.
      o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
      w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku. (Dz. U. z 2016 r., poz. 379)
      informuje, że udzieliła przedmiotowego zamówienia niżej wymienionemu Wykonawcy:

      w zakresie zadań 4 i 6

      MEDIA Sp. z o.o.     
      Ul. Piotrowicka 61
      40-723 Katowice

      w zakresie zadań 1, 2, 3 i 5

      postępowanie zostało unieważnione     

   

 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 02.06.2016
Data modyfikacji : 22.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia 7
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry