Służba Kontrwywiadu Wojskowego

http://bip.skw.gov.pl/skw/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/zamowienia-publiczne/2016/5775,Dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-sprzetu-lacznosci-i-informatyki.html
2020-08-06, 21:17

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, w załączeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2016 r.
Nr ogłoszenia: 306191-2016 

Termin składania ofert: 15.09.2016 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 15.09.2016 r. godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 07.09.2016
Data modyfikacji : 04.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony