Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa macierzy dyskowych

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę macierzy dyskowychi, w załączeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2016 r.
Nr ogłoszenia:  309855-2016

Termin składania ofert: 26.09.2016 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 26.09.2016 r. godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 16.09.2016
Data modyfikacji : 10.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry