Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa komputerów stacjonarnych

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę komputerów stacjonarnych, w załączeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:  345344 2016

Termin składania ofert: 25.11.2016 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 25.11.2016 r. godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 17.11.2016
Data modyfikacji : 06.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry