Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa szaf metalowych

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę wojskowej odzieży osobistej w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2017 r.
Nr ogłoszenia:  511617-N-2017

Termin składania ofert: 07.06.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 07.06.2017 r. godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 30.05.2017
Data modyfikacji : 20.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry