Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Świadczenie usług dostarczenia posiłków

W związku z wszczęciem zamówienia na Świadczenie usług dostarczania posiłków, prowadzonego w trybie art. 138o z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pózn. zm.) zamieszczamy ponizej ogłoszenie o zamówieniu.


Termin składania ofert - do dnia 31.01.2018 r. do godz. 10:00.

Metadane

Data publikacji : 26.01.2018
Data modyfikacji : 14.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry