Biuletyn Informacji Publicznej Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Chałubińskiego 3 A w Warszawie. - 2018 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2019, 13:02

2018

ZP-26-SKW-2018

Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Chałubińskiego 3 A w Warszawie.

Środa, 20 czerwca 2018

Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Chałubińskiego 3 A w Warszawie.

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Modernizację rozdzielni elektrycznejj w budynku przy
ul. Chałubińskiego 3 A w Warszawie
  w załączeniu zamieszczamy:


- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2018 r.
Nr ogłoszenia: 500140893-N-2018

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28 czerwca 2018 r. godz. 11:00

 

Termin składania ofert: 28.08.2018 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 28.08.2018 r. godz. 13:30

                 UWAGA ZMIANA TERMINU

Termin składania ofert: 03.09.2018 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 03.09.2018 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 20.06.2018
Data modyfikacji 20.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1
©1999-2019 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL