Biuletyn Informacji Publicznej Robota budowlana - Remont budynku wartowni i pomieszczenia nr 1 w budynku nr 1 oraz rozbiórki części budynku nr 5 w Sękocinie Starym - 2018 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2019, 13:02

2018

ZP-25-SKW-2018

Robota budowlana - Remont budynku wartowni i pomieszczenia nr 1 w budynku nr 1 oraz rozbiórki części budynku nr 5 w Sękocinie Starym

Środa, 04 lipca 2018

Robota budowlana - Remont budynku wartowni i pomieszczenia nr 1 w budynku nr 1 oraz rozbiórki części budynku nr 5 w Sękocinie Starym

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Robotę budowlaną - Remont budynku wartowni i pomieszczenia nr 1 w budynku nr 1 oraz rozbiórki części budynku nr 5 w Sękocinie Starym w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2018 r.  Nr ogłoszenia: 582971-N-2018

Termin składania ofert: 23.07.2018 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 23.07.2018 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 04.07.2018
Data modyfikacji 01.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1
©1999-2019 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL