Biuletyn Informacji Publicznej Remont zespołów pomieszczeń w zakresie branży budowlanej (w tym montaż stolarki ppoż), elektrycznej i sanitarnej. - 2018 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2019, 13:02

2018

ZP-33-SKW-2018

Remont zespołów pomieszczeń w zakresie branży budowlanej (w tym montaż stolarki ppoż), elektrycznej i sanitarnej.

Wtorek, 14 sierpnia 2018

Remont zespołów pomieszczeń w zakresie branży budowlanej (w tym montaż stolarki ppoż), elektrycznej i sanitarnej.

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Remont zespołów pomieszczeń w zakresie branży budowlanej (w tym montaż stolarki ppoż), elektrycznej i sanitarnej w załączeniu zamieszczamy:


- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2018 r.
Nr ogłoszenia: 500194599-N-2018

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.08.2018 r. godz. 12:00

 

Termin składania ofert: 24.09.2018 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 24.09.2018 r. godz. 11:30

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 14.08.2018
Data modyfikacji 25.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1
©1999-2019 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL