Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Remont oświetlenia zewnętrznego w Skierniewicach

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Remont oświetlenia zewnętrznego w Skierniewicach w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.10.2018 r.
Nr ogłoszenia: 500257767-N-2018

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.11.2018 r. godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 26.10.2018
Data modyfikacji : 14.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry