Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Usługa sprzątania terenów zewnętrznych oraz powierzchni garażowych w Warszawie

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na usługę sprzątania terenów zewnętrznych oraz powierzchni garażowych w Warszawie w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 listopada 2018 r.  Nr ogłoszenia: 645295-N-2018

Termin składania ofert: 16.11.2018 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 16.11.2018 r. godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 08.11.2018
Data modyfikacji : 16.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry