Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Remont oświetlenia zewnętrznego w Skierniewicach

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Remont oświetlenia zewnętrznego w Skierniewicach w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2018 r.
Nr ogłoszenia: 500285186-N-2018

 

Termin składania ofert: 28.01.2019 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 28.01.2019 r. godz. 11:30

Metadane

Data publikacji : 28.11.2018
Data modyfikacji : 06.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry