Służba Kontrwywiadu Wojskowego

http://bip.skw.gov.pl/skw/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/zamowienia-publiczne/2018/9254,Dostawa-oprogramowania-serwerowego.html
2020-08-06, 21:14

Dostawa oprogramowania serwerowego

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania serwerowego w załączeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.12.2018 r.
Nr ogłoszenia:  656451-N-2018

Termin składania ofert: 13.12.2018 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 13.12.2018 r. godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 05.12.2018
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony