Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Remont zespołów pomieszczeń w zakresie branży budowlanej (w tym montaż stolarki ppoż), elektrycznej i sanitarnej.

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Remont zespołów pomieszczeń w zakresie branży budowlanej (w tym montaż stolarki ppoż), elektrycznej i sanitarnej w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.12.2018 r.
Nr ogłoszenia: 500305812-N-2018

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.01.2019 r. godz. 11:00

 

Uwaga:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  08 LUTY 2019 R. - godz. 11:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 08 LUTY 2019 R - godz. 11:30

Metadane

Data publikacji : 21.12.2018
Data modyfikacji : 15.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry