Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Świadczenie usług pocztowych oraz usługi odbioru przesyłek dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2019-2020.

W związku z wszczęciem zamówienia na Świadczenie usług pocztowych oraz usługi odbioru przesyłek dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2019-2020, prowadzonego w trybie art. 138o z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pózn. zm.) zamieszczamy ponizej ogłoszenie o zamówieniu.


Termin składania ofert - do dnia 26.06.2019 r. do godz. 13:00.

 

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert - do dnia 27.06.2019 r. do godz. 13:00.

Metadane

Data publikacji : 19.06.2019
Data modyfikacji : 01.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry