Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Chałubińskiego 3A w Warszawie

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Przebudowę i dostosowanie budynku przy ul. Chałubińskiego 3A w Warszawie w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.11.2019 r.
Nr ogłoszenia: 570257722-N-2019

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06 grudnia 2019 r. do godz. 13:00

Zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nowy termin: 12 grudnia 2019 r. do godz. 13:00

Termin składania ofert: 19 luty 2020 r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: 19 luty 2020 r. o godz. 12:00.

Zmiana terminu składania ofert: 03.03.2020 r. do godz. 11:00.

Zmiana terminu otwarcia ofert: 03.03.2020 r. o godz. 12:00.

Przesunięcie terminu składania ofert: 05.03.2020 do godz.11:00.

Termin otwarcia ofert: 05.03.2020 godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 27.11.2019
Data modyfikacji : 29.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry