Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Remont ogrodzenia zewnętrznego w Warszawie

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Remont ogrodzenia zewnętrznego w Warszawie w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2019 r.
Nr ogłoszenia: 570061868-N-2019

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.04.2019 r. godz. 14:00

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 MAJA 2019 R. GODZ. 11:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 14 MAJA 2019 R. GODZ. 11:30

Metadane

Data publikacji : 29.03.2019
Data modyfikacji : 28.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry