Służba Kontrwywiadu Wojskowego

http://bip.skw.gov.pl/skw/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien/zamowienia-publiczne/2019/9782,Dostawa-serwerow.html
2020-09-21, 17:32

Dostawa serwerów

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę serwerów w załączeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.04.2019 r.

Nr ogłoszenia:  537846-N-2019

Termin składania ofert: 26.04.2019 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 26.04.2019 r. godz. 10:15

 

UWAGA: NOWY TERMIN

 

Termin składania ofert: 30.04.2019 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 30.04.2019 r. godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 18.04.2019
Data modyfikacji : 02.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony