Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Prowadzenie w imieniu i na rzecz SKW Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W załączeniu zamieszczamy zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi prowadzenia w imieniu i na rzecz SKW Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Termin składania dokumentów: 10.06.2019 r. (włącznie).

Metadane

Data publikacji : 04.06.2019
Data modyfikacji : 01.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry