Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dialog techniczny w przedmiocie wykonania, dostawy oraz montażu zabezpieczenia elektromagnetycznego zespołu pomieszczeń wraz z procesem certyfikacji w zakresie ochrony elektromagnetycznej pod względem poziomu zabezpieczenia miejsca dla SKW

Zamawiający informuje, iż zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie, dostawa oraz montaż zabezpieczenia elektromagnetycznego zespołu pomieszczeń wraz z procesem certyfikacji w zakresie ochrony elektromagnetycznej pod względem poziomu zabezpieczenia miejsca dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w procedurze, posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, dostawy oraz montażu zabezpieczenia elektromagnetycznego pomieszczeń z zastosowaniem modułów z blachy stalowej ocynkowanej wraz z procesem certyfikacji w zakresie ochrony elektromagnetycznej pod względem poziomu zabezpieczenia miejsca, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym - 13.05.2016 r.

Metadane

Data publikacji : 09.05.2016
Data modyfikacji : 09.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia 1
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry