Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Profil nabywcy

Miejsce na wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy
po zatwierdzeniu planu finansowego zamówień lub umowach ramowych.

Podstawa prawna - art. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 08.05.2009
Data modyfikacji : 22.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia Biuro Logistyki
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry