Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenia o zamówieniach - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 19.06.2019, 15:31

Ogłoszenia o zamówieniach

Data Znak sprawy Opis Zamawiający Uwagi
19.06.2019 ZP-33-SKW-2019

Świadczenie usług pocztowych oraz usługi odbioru przesyłek dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2019-2020.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
12.06.2019 ZP-17-SKW-2019

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów służbowych w 2020 roku.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
11.06.2019 ZP-30-SKW-2019

Dostawa obuwia wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
06.06.2019 ZP-29-SKW-2019

Świadczenie usług pocztowych oraz usługi odbioru przesyłek dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2019-2020.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
04.06.2019 ZP-27-SKW-2019

Dostawa samochodów osobowych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
04.06.2019 ZP-28-SKW-2019

Prowadzenie w imieniu i na rzecz SKW Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
21.05.2019 ZP-15-SKW-2019

Dostawa umundurowania

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
18.04.2019 ZP-25-SKW-2019

Dostawa oprogramowania dostępu zdalnego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
18.04.2019 ZP-24-SKW-2019

Dostawa serwerów

Służba Kontrwywaidu Wojskowego Rozstrzygnięte
18.04.2019 ZP-23-SKW-2019

Dostawa przełączników światłowodowych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
29.03.2019 ZP-14-SKW-2019

Remont ogrodzenia zewnętrznego w Warszawie

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
28.03.2019 ZP-13-SKW-2019

Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego, kartonu i tektury.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
26.03.2019 ZP-12-SKW-2019

Prowadzenie w imieniu i na rzecz SKW Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
22.03.2019 ZP-11-SKW-2019

Dostawa wojskowej bielizny osobistej

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
22.03.2019 ZP-09-SKW-2019

Dostawa obuwia wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
22.03.2019 ZP-10-SKW-2019

Dostawa wyekwipowania i oporządzenia

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
12.03.2019 ZP-6-SKW-2019

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w obiekcie SKW w Szczecinie

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
21.02.2019 ZP-03-SKW-2019

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
21.02.2019 ZP-04-SKW-2019

Świadczenie usług cateringowych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
19.02.2019 ZP-02-SKW-2019

Remont oświetlenia zewnętrznego w Skierniewicach

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte

Wybierz Strony

©1999-2019 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL