Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenia o zamówieniach - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 20.07.2018, 11:26

Ogłoszenia o zamówieniach

Data Znak sprawy Opis Zamawiający Uwagi
04.07.2018 ZP-25-SKW-2018

Robota budowlana - Remont budynku wartowni i pomieszczenia nr 1 w budynku nr 1 oraz rozbiórki części budynku nr 5 w Sękocinie Starym

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
28.06.2018 ZP-14-SKW-2018

Usługa transportu mebli

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
27.06.2018 ZP-28-SKW-2018

Zakup 2 szt. tej samej marki i mocy silników nowych, nieużywanych i nienaprawianych samochodów osobowych typu VAN

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
27.06.2018 ZP-23-SKW-2018

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów służbowych w latach 2019 - 2022

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
20.06.2018 ZP-26-SKW-2018

Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Chałubińskiego 3 A w Warszawie.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
05.06.2018 ZP-24-SKW-2018

Zakup 2 sztuk samochodów z nadwoziem zamkniętym typu VAN

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
30.05.2018 ZP-22-SKW-2018

Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Chałubińskiego 3 A

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
16.05.2018 ZP-21-SKW-2018

Zakup 2 szt. samochodów z nadwoziem zamkniętym typu VAN

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
08.05.2018 ZP-20-SKW-2018

Sprzątanie terenów zewnętrznych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
17.04.2018 ZP-18-SKW-2018

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów służbowych w latach 2019 - 2022

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
12.04.2018 ZP-17-SKW-2018

Dostawa laptopów

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
06.04.2018 ZP-15-SKW-2018

Remont węzła cieplnego i przyłącza w budynku przy ul. Chałubińskiego 3A

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
04.04.2018 ZP-16-SKW-2018

Dostawa obuwia wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
30.03.2018 ZP-11-SKW-2018

Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
30.03.2018 ZP-09-SKW-2018

Dostawa wyekwipowania i oporządzenia

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
29.03.2018 ZP-08-SKW-2018

Dostawa Umundurowania

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
23.03.2018 ZP-10-SKW-2018

Prowadzenie w imieniu i na rzecz SKW Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
12.03.2018 ZP-04-SKW-2018

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych SKW w sieci stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie RP w latach 2018-2021

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
08.03.2018 ZP-6-SKW-2018

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
07.03.2018 ZP-05-SKW-2018

Dostawa energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów w Skierniewicach oraz Sękocinie Starym

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte

Wybierz Strony

©1999-2018 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL