Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Data Znak sprawy Opis Zamawiający Uwagi
27.11.2019 ZP-44-SKW-2019

Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Chałubińskiego 3A w Warszawie

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
16.10.2019 ZP-43-SKW-2019

Świadczenie usług pocztowych dla placówek Służby Kontrwywiadu Wojskowego na terenie RP

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
27.09.2019 ZP-42-SKW-2019

Dostawa kamizelek kuloodpornych zewnętrznych

Slużba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
22.08.2019 ZP-40-SKW-2019

Dostawa komputerów

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
20.08.2019 ZP-38-SKW-2019

Dostawa samochodów osobowych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
19.07.2019 ZP-37-SKW-2019

Rozubowa infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach terenowych SKW

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
18.07.2019 ZP-36-SKW-2019

Dostawa komputerów

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
12.07.2019 ZP-34-SKW-2019

Dostawa elektronicznych systemów zabezpieczeń

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
03.07.2019 ZP-32-SKW-2019

Dostawa zestawów ochrony balistycznej

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
19.06.2019 ZP-33-SKW-2019

Świadczenie usług pocztowych oraz usługi odbioru przesyłek dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2019-2020.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
12.06.2019 ZP-17-SKW-2019

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów służbowych w 2020 roku.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
11.06.2019 ZP-30-SKW-2019

Dostawa obuwia wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
06.06.2019 ZP-29-SKW-2019

Świadczenie usług pocztowych oraz usługi odbioru przesyłek dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2019-2020.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
04.06.2019 ZP-27-SKW-2019

Dostawa samochodów osobowych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
04.06.2019 ZP-28-SKW-2019

Prowadzenie w imieniu i na rzecz SKW Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
21.05.2019 ZP-15-SKW-2019

Dostawa umundurowania

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
18.04.2019 ZP-25-SKW-2019

Dostawa oprogramowania dostępu zdalnego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
18.04.2019 ZP-24-SKW-2019

Dostawa serwerów

Służba Kontrwywaidu Wojskowego Rozstrzygnięte
18.04.2019 ZP-23-SKW-2019

Dostawa przełączników światłowodowych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
29.03.2019 ZP-14-SKW-2019

Remont ogrodzenia zewnętrznego w Warszawie

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte

Wybierz Strony

do góry