Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenia o zamówieniach - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 24.05.2018, 11:43

Ogłoszenia o zamówieniach

Data Znak sprawy Opis Zamawiający Uwagi
16.05.2018 ZP-21-SKW-2018

Zakup 2 szt. samochodów z nadwoziem zamkniętym typu VAN

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
08.05.2018 ZP-20-SKW-2018

Sprzątanie terenów zewnętrznych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
17.04.2018 ZP-18-SKW-2018

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów służbowych w latach 2019 - 2022

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
12.04.2018 ZP-17-SKW-2018

Dostawa laptopów

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
06.04.2018 ZP-15-SKW-2018

Remont węzła cieplnego i przyłącza w budynku przy ul. Chałubińskiego 3A

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
04.04.2018 ZP-16-SKW-2018

Dostawa obuwia wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
30.03.2018 ZP-11-SKW-2018

Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
30.03.2018 ZP-09-SKW-2018

Dostawa wyekwipowania i oporządzenia

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
29.03.2018 ZP-08-SKW-2018

Dostawa Umundurowania

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
23.03.2018 ZP-10-SKW-2018

Prowadzenie w imieniu i na rzecz SKW Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
12.03.2018 ZP-04-SKW-2018

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych SKW w sieci stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie RP w latach 2018-2021

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
08.03.2018 ZP-6-SKW-2018

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
07.03.2018 ZP-05-SKW-2018

Dostawa energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów w Skierniewicach oraz Sękocinie Starym

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
20.02.2018 ZP-03-SKW-2018

Dostawa 23 szt. samochodów osobowych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
14.02.2018 ZP-02-SKW-2018

Świadczenie usług dostarczania posiłków

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
26.01.2018 ZP-01-SKW-2018

Świadczenie usług dostarczenia posiłków

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
©1999-2018 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL