Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Data Znak sprawy Opis Zamawiający Uwagi
01.07.2020 ZP-19-SKW-2020

Dostawa urządzeń sieciowych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
26.06.2020 ZP-18-SKW-2020

Usługa sprzątania terenów zielonych i powierzchni garażowych na terenie obiektów w Warszawie, Sękocinie Starym oraz w Skierniewicach.

Slużba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
16.06.2020 ZP-14-SKW-2020

Dostawa paliw płynnych do magazynu SKW w latach 2021-2023

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
26.05.2020 ZP-10-SKW-2020

Dostawa laptopów

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
22.05.2020 ZP-12-SKW-2020

Świadczenie usług serwisowych pojazdów służbowych SKW

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
15.05.2020 ZP-09-SKW-2020

Dostawa płyt balistycznych

Slużba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
23.04.2020 ZP-07-SKW-2020

Sukcesywne dostawy motoryzacyjnych części zamiennych, opon, akcesoriów do obsługi i naprawy pojazdów

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
23.04.2020 ZP-05-SKW-2020

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności

Slużba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
23.03.2020 ZP-04-SKW-2020

Usługa wywozu odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
23.03.2020 ZP-02-SKW-2020

Remont budynków w Gdyni

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
16.03.2020 ZP-03-SKW-2020

Dostawa artykułów i materiałów biurowych oraz materiałów poligraficznych oraz introligatorskich

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
do góry