Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Chałubińskiego 3A w Warszawie

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Przebudowę i dostosowanie budynku przy ul. Chałubińskiego 3A w Warszawie w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.11.2019 r.
Nr ogłoszenia: 570257722-N-2019

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06 grudnia 2019 r. do godz. 13:00

Zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nowy termin: 12 grudnia 2019 r. do godz. 13:00

Metadane

Data publikacji : 27.11.2019
Data modyfikacji : 05.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry