Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Remont budynków w Gdyni

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Remont budynków w Gdyni w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2020 r.
Nr ogłoszenia: 570051855-N-2020

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31 marca 2020 r. do godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 23.03.2020
Data modyfikacji : 01.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia12
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia12

Opcje strony

do góry