Biuletyn Informacji Publicznej Prowadzenie w imieniu i na rzecz SKW Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - Ogłoszenia o zamówieniach - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 15.02.2019, 15:12

Ogłoszenia o zamówieniach

ZP-10-SKW-2018

Prowadzenie w imieniu i na rzecz SKW Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Piątek, 23 marca 2018

Prowadzenie w imieniu i na rzecz SKW Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W załączeniu zamieszczamy zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi prowadzenia w imieniu i na rzecz SKW Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Termin składania dokumentów: do dnia 30 marca 2018 r. włącznie.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 23.03.2018
Data modyfikacji 27.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1
©1999-2019 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL