Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa wyekwipowania i oporządzenia - Ogłoszenia o zamówieniach - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 11.12.2018, 10:09

Ogłoszenia o zamówieniach

ZP-09-SKW-2018

Dostawa wyekwipowania i oporządzenia

Piątek, 30 marca 2018

Dostawa wyekwipowania i oporządzenia

W związku z opublikowaniem w dniu 30.03.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego dostawy wyekwipowania i oporządzenia (ogłoszenie nr 2018/S 063-139266) w załączeniu umieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Termin składania ofert: 10.05.2018 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 10.05.2018 r., godz. 12:00

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 30.03.2018
Data modyfikacji 20.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1
©1999-2018 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL