Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Data Znak sprawy Opis Zamawiający Uwagi
26.03.2019 ZP-12-SKW-2019

Prowadzenie w imieniu i na rzecz SKW Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
22.03.2019 ZP-11-SKW-2019

Dostawa wojskowej bielizny osobistej

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
22.03.2019 ZP-09-SKW-2019

Dostawa obuwia wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
22.03.2019 ZP-10-SKW-2019

Dostawa wyekwipowania i oporządzenia

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
12.03.2019 ZP-6-SKW-2019

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w obiekcie SKW w Szczecinie

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
21.02.2019 ZP-03-SKW-2019

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
21.02.2019 ZP-04-SKW-2019

Świadczenie usług cateringowych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
19.02.2019 ZP-02-SKW-2019

Remont oświetlenia zewnętrznego w Skierniewicach

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
18.01.2019 ZP-01-SKW-2019

Remont ogrodzenia zewnętrznego w Warszawie

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione

Wybierz Strony

do góry