Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenia o zamówieniach poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 14.08.2018, 14:11

Ogłoszenia o zamówieniach poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy

Data Znak sprawy Opis Zamawiający Uwagi
07.08.2018

Dostawa oprogramowania Adobe

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
07.08.2018

Dostawa dysków twardych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
31.07.2018

Dostawa wsparcia technicznego dla urządzeń FortiGate

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
31.07.2018

Dostawa routera MPLS

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
27.07.2018

Dostawa zestawów pamięci RAM do serwerów DELL

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
27.07.2018

Dostawa dysków twardych do serwerów DELL

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
23.07.2018

Dostawa routera MPLS

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
20.07.2018

Dostawa sprzętu GPS

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
20.07.2018

Dostęp do modułu nauczania RosettaStone

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
17.07.2018

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą "Remont ogrodzenia zewnętrznego nieruchomosci przy ulicy Koszykowej i Chałubińskiego w Warszawie".

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
16.07.2018

Dostawa oprogramowania

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
04.07.2018

Dostawa serwera wydajnego obliczeniowo

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne
27.06.2018

Dostawa zestawu kart wraz z czytnikami

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
19.06.2018

Dostawa i wymiana akumulatorów

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
05.06.2018

Dostawa i obsługa wentylatorów

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
22.05.2018

Dostawa sprzętu GPS

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Unieważnione
16.05.2018

Dostawa wsparcia technicznego Veeam

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
16.05.2018

Dostawa oprogramowania

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
16.05.2018

Dostawa telefonów Alcatel

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Rozstrzygnięte
10.05.2018

Naprawa urządzenia rtg

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Aktualne

Wybierz Strony

©1999-2018 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL